ADATVÉDELEM

Az Ön személyes adatainak védelme számunkra kiemelten fontos. Az adatvédelmi tájékoztató leírásában arról informáljuk az oldalunk látogatóit hogyan dolgozzuk fel az adatokat weboldalunkon.

 

Kapcsolattartás

Amennyiben Ön felvette velünk a kapcsolatot e-mailben vagy telefonon, az Ön megadott adatai tárolásra kerülnek legfeljebb 7 évig. Ezen adatok az Ön beleegyezése nélkül nem kerülnek továbbításra/közzétételre.

 

Adatbiztonság

Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A  különböző  nyilvántartásokban  elektronikusan  kezelt  adatállományok  védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt  adatok -kivéve  ha  azt  törvény  lehetővé  teszi közvetlenül  ne  legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja a.a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását.

Az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli

berendezés segítségével történő használatának megakadályozását.

Annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják.

Annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe.

A telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor  és  alkalmazásakor  tekintettel  kell  lenni  a  technika  mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes  adatok  magasabb  szintű  védelmét  biztosítja,  kivéve,  ha  az  aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek

 

Cookie-k (sütik) kezelése

Az Info törvény 20. § (1) bekezdése alapján meg kell határozni a weboldal cookie adatkezelése körében a következőket:

  1. az adatgyűjtés ténye,
  2. az érintettek köre,
  3. az adatgyűjtés célja,
  4. az adatkezelés időtartama,
  5. az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
  6. f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése.

A cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

Az adatkezelés ténye, akezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok.

Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, nyilvántartására és a látogatók nyomon követése, a weboldal látogatottsági statisztikáinak elemzése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő meghatározott, erre kijelölt munkatársai kezelhetik.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő 4közléstovábbításvagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

 

Web analízis

A Google tisztában van azzal a bizalommal, amellyel Ön megtisztel bennünket, és felelősséget vállal az Ön adatainak és biztonságának megóvásáért. Egyben kötelességünk tájékoztatni arról, hogy milyen adatokat gyűjtünk, miközben a termékeinket és szolgáltatásainkat igénybe veszi, továbbá miért gyűjtjük és hogyan használjuk fel ezeket az adatokat arra, hogy még teljesebb felhasználói élményt nyújthassunk. A Google adatvédelmi irányelvei tartalmazzák, hogyan kezeljük a személyes adatokat a Google-termékek és -szolgáltatások, például a Google Analytics használatakor.

 

A Google Analytics cookie-jai

A Google Analytics főleg belső cookie-k alapján állít össze jelentést a Google Analytics-ügyfelek webhelyein tapasztalt felhasználói interakciókról.

A Google Analytics Hirdetési funkcióit használó felhasználók számára a Google-hirdetési cookie-k segítségével aktiválhatók a funkciók – például a remarketing – a Google Display Hálózat olyan termékeire vonatkozóan, mint például az AdWords. A Google-hirdetési cookie-k használatáról további információt a Google Hirdetés és adatvédelem GYIK-ban talál. A cookie-k beállításainak kezelésével, illetve a funkciókról való leiratkozással kapcsolatban keresse fel a Hirdetésbeállításokat.

 

Adatbiztonság

Az internetalapú számítástechnikában mind az adatok, mind az alkalmazások biztonsága kulcsfontosságú. A Google jelentős erőforrásokat szentel az alkalmazások és az adatkezelés biztonságának megóvására annak érdekében, hogy megakadályozza az adatokhoz való illetéktelen hozzáférést.

Az adatokat a hagyományos fájlrendszerek vagy adatbázisok helyett teljesítményre optimalizált, kódolt formátumban tárolják. Az adatokat a hozzáférés megnehezítése és a redundancia miatt több fizikai és logikai köteten osztják el, hogy így elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.

A Google alkalmazásai több helyre elosztott környezetben futnak. Az egyes ügyfelek adatait nem egyetlen gépen vagy gépcsoporton elkülönítve tartják, hanem a Google összes ügyfelének adatait (ügyfelek, vállalkozások, sőt a Google saját adatait) vegyesen, a Google számos homogén gépéből álló és a Google adatközpontjaiban elhelyezett, megosztott infrastruktúrában szétosztva tárolják.

 

Az Ön jogai

Ön jogosult a következőket igényelni: (i) személyes adataihoz történő hozzáférést; (ii) személyes adatainak elektronikus másolatát (hordozhatóság); (iii) személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok hiányosak vagy pontatlanok; vagy (iv) személyes adatainak törlését vagy azok kezelésének korlátozását a vonatkozó jogszabályok által meghatározott bizonyos körülmények között. A fenti jogok nem abszolút jellegűek. Amennyiben megszereztük az Ön hozzájárulását személyes adatainak kezeléséhez, Ön jogosult hozzájárulását bármikor visszavonni.